Tee tulkkitilaus verkossa

Me varmistamme yhdenvertaisen kohtaamisen

Tee tulkkitilaus verkossa

Me varmistamme yhdenvertaisen kohtaamisen

Sijainti

Tulkkaustapa ja -kieli:

Tulkkauspalvelut viranomaisille, yrityksille, järjestöille ja muille tahoille

Tarjoamme viittomakielen, viitotun puheen sekä kirjoitus- ja kuvailutulkkausta. Meiltä löydät tulkin myös silloin, kun viestin välittymisen tueksi tarvitaan tukiviittomia, kuvakommunikaatiota tai muita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja.

Tulkkausta tarvitaan, kun osallistujilla ei ole yhteistä kieltä tai heillä on kommunikaatioon liittyviä erityistarpeita.

Erilaisten kommunikointikeinojen ja tulkkaustapojen käyttäjiä ovat kuulovammaiset, kuuroutuneet, kuurot, kuurosokeat ja puhevammaiset henkilöt.

Tulkkimme ovat koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia, joilla on monipuolinen asiantuntemus eri kommunikointikeinoista ja tulkkaustavoista.

Tämä takaa laadukkaan tulkkauksen erilaisissa tilanteissa, kuten esim. viranomaisten kanssa asioinnissa, työelämässä tai kulttuuritapahtumissa.

Tutustu tulkkeihimme Evantia.fi -sivustolla

Tilaa tulkki tai jätä tarjouspyyntö

1

Tee tulkkitilaus tai jätä tarjous­pyyntö verkko­lomakkeella

Tutustu Tulkkitilaus.fi -tilauskanavan käyttöohjeisiin: Tulkkitilaus.fi ohjeet.pdf.

Voit olla yhteydessä Evantian asiakaspalveluun, mikäli kaipaat apua tilauksen tai tarjous­pyynnön tekemiseen.

Asiakas­palvelumme palvelee sinua arkisin klo 8–16 välisenä aikana:

020 360 360
tulkkaus@evantia.fi

2

Tekemäsi tulkki­tilaus tai tarjous­pyyntö etenee käsittelyvai­hee­seen vii­meis­tään seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä

Asiakaspalvelumme vahvistaa sinulle tulkki­tilanteen mahdollisimman pian. Mikäli sinulla on kysyttävää käsittely­prosessiin liittyen, ole ystävällisesti yhteydessä Evantian asiakas­palveluun.

3

Tulkkitilaus -palvelun käyttö ei vaadi rekiste­röi­ty­mistä

Asiakastilin luominen kuitenkin kannattaa, koska se helpottaa jatkossa asiointiasi palvelussa. Rekisteröityneenä sinun on nopeampi käsitellä tilauksiasi sekä seurata tilaushistoriaasi.