Tulkkitilaus.fi-palvelun yleiset käyttöehdot

Tulkkitilaus.fi on verkkotilauskanava, jonka kautta mm. viranomaistahot, yritykset ja järjestöt pystyvät tilaamaan tulkin esim. asiointitilanteisiin tai tapahtumiin. Palveluntuottajana toimii Evantia Oy, joka on yhteiskunnallinen yritys ja alan suurin työnantaja Suomessa. Evantia tarjoaa viittomakielen, viitotun puheen, kirjoitus- ja kuvailutulkkausta.

Evantialla on nimetyt vastuuhenkilöt ja tiimit, jotka vastaavat Tulkkitilaus.fi -palvelun tuotannosta:

Sopimusasiat

Talousjohtaja Maarit Källman
Puh. +358 40 712 5067
Sähköposti maarit.kallman@evantia.fi

Tulkkausjärjestelyt

Palvelupäällikkö Taina Kaario-Degerman
Puh. +358 40 712 5072
Sähköposti taina.kaario-degerman@evantia.fi

Päivittäinen asiakaspalvelu

Välitystiimi (ContactCenter)
Puh. 020 360 360
Sähköposti tulkkaus@evantia.fi

Laskutus

Taloustiimi
Puh. 020 360 360
Sähköposti talous@evantia.fi

Tulkkaus

Evantian tulkit

Palvelun käyttöönotto

Tulkkitilaus -palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä. Asiakastilin luominen kuitenkin nopeuttaa asiointia. Rekisteröityneenä tilaajan on nopeampi käsitellä tilauksia sekä mahdollisuus seurata tilaushistoriansa. Rekisteröitymällä tilaaja saa käyttöönsä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tulkkitilaus.fi -sivustolla rekisteröitymällä tilaaja antaa Evantialle toimeksiannon kannalta tarvittavat tiedot, jotka tallentuvat Evantialla käytössä olevaan asiakastietojärjestelmään.

Tilaukset ja tarjouspyynnöt

Tilaajan tai tarjouspyynnön jättäneen palvelutarpeeseen reagoidaan Evantian asiakaspalvelussa viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tilaaja saa vahvistuksen tulkkitilanteesta mahdollisimman pian. Niin ikään tarjouspyyntöihin vastataan viipymättä.

Evantian asiakaspalvelu on tavoitettavissa myös sähköpostitse ja puhelimitse arkisin klo 8–16 välisenä aikana.

Tilauksien käsittely ja palvelun tuottaminen

Evantia pyytää tilaajatahoilta toimeksiannon kannalta tarpeelliset tiedot: organisaation nimi, osoite, laskutustiedot, mahdollinen kustannuspaikka tai viitetieto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti. Lisäksi tarvitaan tiedot tulkkauksen ajankohdasta, tulkattavan henkilön nimi sekä syntymäaika (terveydenhuoltotilauksissa), tulkkauksen sijainti sekä tulkkaustilanteessa käytettävät tulkkaustavat ja -kielet. Saatujen tietojen perusteella Evantia etsii tilaukseen sopivimman tulkin/tulkit.

Evantiassa tulkkauspalvelua suorittavat tulkit ovat koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia, joilla on monipuolinen asiantuntemus eri kommunikointikeinoista ja tulkkaustavoista.

Salassapitovelvollisuus

Toimeksiantajalta (tilaajataholta) tulee tulkkauspalvelun kannalta tarpeellisten henkilötietojen lisäksi toimeksiantoon liittyviä tietoja. Saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Evantian toiminnassa asiakastietojen käsittely perustuu kulloisenkin toimeksiantajan vaatimuksien lisäksi lainsäädännön vaatimuksiin sekä tulkkaustilausten käsittelyyn liittyvän toiminnan ja tietosuojan hyviin käytäntöihin.

Lisätietoa Tulkkitilaus.fi -palvelun tietoturvallisuudesta tietosuojaselosteesta

Palvelun hinnoittelu

Evantian tulkkauspalvelun ajantasainen hinnasto löytyy Tulkkitilaus.fi -sivustolta

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva lain mukainen arvonlisävero. Hinnat ovat verottomia, mikäli tilattu tulkkauspalvelu on arvonlisäverolain 38§ mukaiseen sosiaalihuoltoon, tulkkauspalvelua järjestetään lain nojalla tai sitä avustetaan valtion varoin.

Esim. koko päivän kestävistä tai usein toistuvista tulkkauksista kannattaa pyytää tarjous, jotta hinnoittelussa voidaan huomioida tilaisuuden erityispiirteet.

Tulkkaustilanteet, joissa tulkkaus taltioidaan tai esitetään livestriimauksena (suoratoisto verkossa tai tv-lähetyksessä) hinnoitellaan aina tilannekohtaisesti.

Laskutus

Tulkkaustunnit veloitetaan alkavalta 30 minuutilta. Vähimmäislaskutusaika on yksi tunti, paitsi etätulkkauksessa 30 minuuttia. Jos tulkkauksen toteutunut kesto on pidempi kuin tilattu aika, laskutetaan toteutuneen keston mukaisesti alkavalta 30 minuutilta. Muutoin laskutetaan tilatun ajan mukaan.

Matka-aika veloitetaan alkavalta 15 minuutilta toteutuneen kokonaiskeston mukaan. Matka-ajalta ei veloiteta lisiä.

Vaativan tason tulkkauksia ovat konferenssit, seminaarit, teatteritulkkaus, oikeustulkkaus ja vieraan kielen tulkkaukset. Vieraan kielen tulkkauksia ovat tulkkaukset, joissa puhuttu kieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai käytetään kansainvälistä viittomista.

Kuurosokeiden tulkkauslisä sisältää opastuksen, kuvailun ja erilaiset kuurosokeiden tulkkausmenetelmät. Kuurosokeiden tulkkauslisä veloitetaan koko tulkkauksen laskutettavalta ajalta.

Jos tilaukseen ei löydy tulkkia, tilaajalta ei veloiteta mitään.

Palvelun käyttöön liittyvä lasku lähetetään kuukausittain jälkikäteen ja laskun liitteestä näkyy tulkkauksen yksilöidyt tiedot

Peruutusehdot

Tilaus veloitetaan kokonaisuudessaan, jos peruutus tehdään myöhemmin kuin kaksi arkipäivää (48 tuntia) ennen tilaisuuden alkamisaikaa. Jos peruutus tehdään, kun tulkki on jo ehtinyt lähteä matkaan, veloitetaan myös toteutuneet matkakulut ja matka-ajan korvaus.

Käyttäjätilin sulkeminen

Evantia sulkee käyttäjätilin toimeksiantajan pyynnöstä. Käyttäjätilin sulkemiseen liittyvät pyynnöt osoitetaan info@evantia.fi -sähköpostiosoitteeseen.