Prislista fr.o.m. 1.3.2023

Tolkningstjänster

Teckenspråkstolkning

Basnivå 83,00 €/h
Krävande nivå 105,00€/h

Tolkning till talhandikappade

Basnivå 93,00 €/h
Krävande nivå 116,00€/h

Skrivtolkning

Basnivå 93,00 €/h
Krävande nivå 116,00€/h

Tolkning i rätten

Krävande nivå 161,00 €/h

Andra priser

Resetid 21,00 €
Kvällstillägg kl 18-22 +15%
Nattillägg kl 22-06 +30%
Lördagstillägg +30%
Söndags- och helgdagstillägg +100%
Tillägg för tolkning till dövblinda +30%
Resekostnader enligt faktiska kostnaden

Därtill debiterar vi den giltiga momsen. Priserna är skattefria, ifall den beställda tolkningstjänsten är för socialvård enligt momslagens 38§ eller om tolkningstjänsten ordnas enligt lagen eller stöds av statliga medel.

Tilläggsinfo om priser och avbokningsvillkor finns under användarvillkor