Prislista fr.o.m. 1.3.2022

Tolkningstjänster

Teckenspråkstolkning

Basnivå 80,00 €/h
Krävande nivå 102,00€/h

Tolkning till talhandikappade

Basnivå 90,00 €/h
Krävande nivå 112,00€/h

Skrivtolkning

Basnivå 90,00 €/h
Krävande nivå 112,00€/h

Tolkning i rätten

Krävande nivå 156,00 €/h

Andra priser

Resetid 20,00 €
Kvällstillägg kl 18-22 +15%
Nattillägg kl 22-06 +30%
Lördagstillägg +30%
Söndags- och helgdagstillägg +100%
Tillägg för tolkning till dövblinda +30%
Resekostnader enligt faktiska kostnaden

Därtill debiterar vi den giltiga momsen. Priserna är skattefria, ifall den beställda tolkningstjänsten är för socialvård enligt momslagens 38§ eller om tolkningstjänsten ordnas enligt lagen eller stöds av statliga medel.

Tilläggsinfo om priser och avbokningsvillkor finns under användarvillkor