Prislista fr.o.m. 1.3.2024

Tolkningstjänster

Teckenspråkstolkning

Basnivå 85,00 €/h
Krävande nivå 107,00€/h

Tolkning till talhandikappade

Basnivå 95,00 €/h
Krävande nivå 120,00€/h

Skrivtolkning

Basnivå 95,00 €/h
Krävande nivå 120,00€/h

Tolkning i rätten

Krävande nivå 165,00 €/h

Andra priser

Resetid 22,00 €
Kvällstillägg kl 18-22 +15%
Nattillägg kl 22-06 +30%
Lördagstillägg +30%
Söndags- och helgdagstillägg +100%
Tillägg för tolkning till dövblinda +30%
Resekostnader enligt faktiska kostnaden

Därtill debiterar vi den giltiga momsen. Priserna är skattefria, ifall den beställda tolkningstjänsten är för socialvård enligt momslagens 38§ eller om tolkningstjänsten ordnas enligt lagen eller stöds av statliga medel.

Tilläggsinfo om priser och avbokningsvillkor finns under användarvillkor