Dataskyddsbeskrivning för tjänsten Tolkbeställning.fi

Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur vi hos Evantia samlar in och använder information om våra uppdragsgivare, den registrerades rättigheter samt hur vi tar hänsyn till data- och integritesskydd vid behandling av tolkningsuppdrag.

Evantias dataskyddsombud är personalchef Ninni Kuusela tel. 050 352 9914 e-post ninni.kuusela@evantia.fi

Syfte med behandlingen av uppgifter

FIXME Grunden för behandlingen av uppgifter som finns i registret är utförandet av tolkningsuppdrag av våra uppdragsgivare. Evantia binder sig att följa gällande lagstiftning, dataskyddsbestämmelser och andra lagar och god praxis rörande dataskydd.

Datainnehåll i registret

Registret innehåller endast de uppgifter som är nödvändiga för tjänsten/efter uppgifternas användningssyfte.

Information som samlas av våra uppdragsgivare är: namn på organisation, adress, faktureringsuppgifter och eventuell referens eller ett specifikt kostnadsställe. Därmed anges
kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress, (fullständig) adress där tolkningsuppdrag tar plats, tolkninguppdragets start- och sluttid, vilken typ av tolkning är ifråga och vilka språk som ska tolkas.

Inom sjukvård anges också tolkanvändarens namn och födelsedatum.

Regelmässiga datakällor

Uppdragsgivaren anlitar oss personuppgifter som är nödvändiga för behandling av tolkningsuppdrag samt övrig information om kommande uppdrag.

Överföring och utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte utanför EU eller ETA-länder.

Principer för skydd av registret

Det är möjligt att använda tjänsten Tolkbeställning.fi helt utan registrering. Som registrerad kund har du vissa fördelar: du ser din beställningshistoria och kan skicka in vidare beställningar snabbt och smidigt.

Som registrerad ger du tillstånd för oss att samla och behandla uppgifter som är nödvändiga för tjänsten. Uppgifter samlas i Evantias databehandlingssystem. Den registrerade får ett unikt användarnamn och lösenord.

Inloggning till klientregister sker med ett personligt användarnamn och lösenord. Behöriga anställda ges användnings- och åtkomsträttigheter endast i den omfattning som arbetsuppgifterna förutsätter. Behandlingen av uppgifterna i registret är uppdelad i roller så att medarbetaren bara har tillgång till den information hen behöver i sin roll. Vi utvärderar och uppdaterar åtkomsträttigheter med jämna mellanrum.

Filer med information om tjänsten behandlas alltid i säker IT-miljö. Inträffade incidenter som rör informationssäkerhet hanteras snabbt och enligt protokoll. Vi ser till att våra säkerhetslösningar mot sabotageprogram och olika slag av skadlig trafik är uppdaterade.

Servrar med anslutning till datasystem är placerade i försäkrade utrymmen och vi har en verksamhet- och katastrofplan för återställande av data.

Serviceproducenten övervakar att verksamhet sker enligt lagstiftning om dataskydd

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter vi har om dig i registret eller att det inte finns några uppgifter om dig. Vi ber er skicka er begäran om information via e-post till info@evantia.fi.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Uppdragsgivaren har rätt att få oriktiga uppgifter om sig själv rättas, uppdateras eller raderas. Vänligen skicka er begäran via e-post till info@evantia.fi