Allmänna användningsvillkor för Tolkbeställning.fi

Tolkbeställning.fi är en e-tjänst för myndigheter, företag och organisationer som vill beställa tolkning till evenemang, myndighetsärenden osv. Serviceproducenten är Evantia Oy. Vi är ett samhälleligt företag och den största arbetsgivaren inom branschen i Finland. Evantia erbjuder teckenspråks- och skrivtolkning, syntolkning och tolkning till tecknat tal.

Har Ni frågor kring tjänsten Tolkbeställning.fi? Kontaktuppgifter till ansvariga:

Frågor rörande avtal

Ekonomichef Maarit Källman
Tel. +358 40 712 5067
E-post maarit.kallman@evantia.fi

Förmedling av tolkningsuppdrag

Betjäningschef Taina Kaario-Degerman
Tel. +358 40 712 5072
E-post taina.kaario-degerman@evantia.fi

Kundtjänst

Förmedlingsteam (ContactCenter),
Tel. +358 20 360 360
E-post tulkkaus@evantia.fi

Faktura och betalning

Ekonomiteam
Tel. +358 20 360 360
E-post talous@evantia.fi

Tolkningsarbete

Evantias tolkar 

Drifttagning av tjänsten

Det är möjligt att använda webbtjänsten helt utan registrering. Som registrerad användare har ni vissa fördelar: det är möjligt att bläddra på gamla beställningar och ni kan skicka in vidare tolkbeställningar snabbt och smidigt. Vid registreringen får ni ett unikt användarnamn och lösenord till ert förfogande.

När ni väljer att registrera er för att använda tjänsten, anges de uppgifter som behövs för att leverera tjänsten. Uppgifter sparas i Evantias databehandlingssystem.

Beställningar och offertförfrågan

Inskickade beställningar svaras senast följande vardag. Även om lediga tolkar inte finns för den önskade tiden, informerar vi er utan dröjsmål.
När vi har tagit emot en offertförfrågan får ni också svar så snabbt som möjligt.

Vår kundtjänst betjänar per e-post och telefon vardagar kl. 8–16.

Behandlingsprocess och tjänstproduktion

Vi ber er ange de uppgifter som är nödvändiga för tjänsten: namn på organisation, adress, faktureringsuppgifter, eventuell referens eller ett specifikt kostnadsställe, kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress. Därtill behövs uppdragets start- och sluttid, fullständig adress där tolkning tar plats samt vilken typ av tolkning är ifråga och vilka språk som ska tolkas. Inom sjukvård anges därtill tolkanvändarens namn och födelsedatum. Tillräcklig information om uppdraget är grunden för att hitta en tolk eller tolkar som passar i just denna typ av situation.

Våra erfarna och proffsiga tolkar har bred kompetens i olika kommunikationssätt och olika typer av tolkning.

Sekretess

Uppdragsgivare anger väsentliga personuppgifter och tillräckligt med övrig information om tolkningsuppdrag ifråga. All information behandlas konfidentiellt.

Hos Evantia behandlas klientuppgifter alltid på ett endamålsenligt sätt av uppgifternas syfte.
Evantia förbinder sig att följa gällande lagstiftning, dataskyddsbestämmelser och andra lagar och god sed inom informationssäkerhet i sin verksamhet.

Läs mer om informationssäkerhet i Dataskyddsbeskrivning för Tolkbeställning.fi

Priser för våra tjänster

Här hittar ni aktuella prislistor för våra tjänster

Avgifterna i prislistan är exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning vid varje enskild tidpunkt tillkommer. Tolkningsuppdrag inom socialvård, vilka ordnas med stöd av lag eller understöds av statliga medel, är momsfria enligt bestämmelser om momsbeskattningen av socialvårdstjänster i 38 § i mervärdesskattelagen.

Återkommande och långvariga tolkningsuppdrag (som sträcker till en hel dag eller mera) är det förmånligt att skicka in offertförfrågan. Då har vi bättre möjlighet att skräddarsy tolkning enligt era behov.

Vill ni beställa tolkning som sänds direkt (på tv eller på webben) eller tolkning som spelas in gäller det alltid skräddarsydd prissättning.

Fakturering

Tolkningsuppdrag faktureras per påbörjad halvtimme. Minsta debitering är 1 timme vid kontakttolkning och vid distanstolkning påbörjad 30 minuter. Om uppdraget överstrider beställd tid, debiteras enligt den aktuella tolkningstiden per påbörjad 30 minuter. I vanliga fall beställd tid debiteras.

För resetid faktureras varje påbörjad kvart utan kvälls- eller veckoslutstillägg.

Med krävande tolkning avses kongresser och seminarier, teatertolkning, tolkning med internationella tecken och tolkningar på främmande språk. Andra talade språk förutom inhemska språken svenska och finska avses som främmande språk.

Tillägg för dövblindtolkning innebär ledsagning, syntolkning och andra metoder som dövblinda använder för att kommunicera. Tillägg för dövblindtolkning debiteras för beställd tid.

Ifall lediga tolkar inte finns för den önskade tiden debiteras beställaren inte.

Tolkningstjänster debiteras varje månad på efterhand. Fakturaspecifikationer anges som bilaga på varje faktura.

Avbokning

Avbokning ska ske senast 48 timmar före bokad tolkningsuppdrag. Vid sen avbokning debiteras hela avgiften. Ifall tolken redan är på väg till tolkningsplats debiteras faktiska resekostnader (kilometerersättning) och resetidsersättning.

Radering av användarkonto

Användarkonton raderas efter förfrågan. Vill ni inte längre ha ett aktivt användarkonto, skicka förfrågan per e-post till adressen info@evantia.fi.